استفاده از آزمون های روان شناختی بخشی از شناخت و ارزیابی مشکلات و توانمندیهای عقلانی،شناختی و روانی مراجعین و ابزاری برای تسهیل فرایند درمانی است. خدمات روان سنجی کیهان 13 حوزه ی اصلی را پوشش می دهد که هر حوزه ابزار ها و آزمون های خاص خود را دارد. آزمون ها با استفاده از مداد و کاغذ یا نرم افزار و کامپیوتر اجرا می شود.

آزمونهای خانواده و زوج

آزمون آمادگی ازدواج در بین جوانان

در بین ما افرادی وجود دارند که مجردند و ترجیح می دهند هر چه زودتر تشکیل خانواده دهند، اما افرادی نیز هستندکه ترجیح می دهند همچنان مجرد بمانند و یا دیرتر ازدواج کنند. باید اشاره داشت معمولا در بیشتر افرادی که خانواده تشکیل می دهند احساس میل به ازدواج وجود دارد، یعنی زمانی که این احساس در آنها به وجود می آید تشکیل خانواده می دهند. شاید دوست داشته باشید که بدانید چگونه می توان این احساس را در وجودتان شناسایی و درباره آن اقدام کنید. آیا اصلاً چنین احساسی در شما وجود دارد؟ با پاسخ به سوالات این پرسشنامه متوجه می شوید که چنین میلی دارید یا خیر.

تطابق شخصیتی زوجی

تعارض در روابط بین زوجین وقتی بروز می کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور نیاید. بخشی از این تعارضات در ارتباط با عوامل بیرونی و بخشی از آنها در ارتباط با عوامل درونی خانواده است. صفات شخصیتی افراد و الگوی تعامل آنها از جمله عوامل درونی است که در کیفیت رابطه زوجین موثرند. در پرسشنامه های شخصیتی کتل و نئو و پرسشنامه نیازهای گلاسر، زوجین می توانند از تطابق شخصیتی شان با یکدیگر و نیازهای مشترک و متفاوت یکدیگر مطلع شوند. با آگاهی از تفاوتها و شباهتها شخصیتی یکدیگر، بهتر می توانید از عوامل درونی موثر بر رابطه شان آگاهی یابید و در جهت بهبود رابطه عمل کنید.

پرسشنامه سبکهای حل تعارض در زوجین ROCI- II

وجود تعارض در رابطه زوجین بخشی جدایی ناپذیر در رابطه است، اگر زوجین بخواهند رابطه بین آنها پویا باشد لازم است که اختلاف نظر بین آنها به شیوه ای درست حل شود. روش حل تعارض به چند دلیل مهم است از جمله اینکه این روش تعامل مؤثر بین زن و شوهر را تسهیل می‌کند. این پرسشنامه، سبکهای حل تعارض را در زوجین می سنجد؛ که شامل موارد ذیل است:
سبک یکپارچگی: در این سبک افراد به گونه ای کنار هم کار می کنند که همه برنده باشند.
سبک مسلط: در این سبک فرد به طور یکطرفه علایق و خواسته های خود را مقدم بر خواسته های دیگران می داند.
سبک ملزم شده: وقتی افراد احساس می کنند هم هدفهای خودشان و هم ارتباط با دیگران برای آنها اهمیتی ندارد ممکن است به راحتی از تعارض کنار بکشند، در واقع سبک حل تعارض آنها سبک ملزم شده است.
سبک اجتناب کننده: افرادی که این سبک را انتخاب می کنند از علایق و خواسته های خود می گذرند و به دیگران اجازه می دهند به خواسته هایشان دست یابند .
سبک مصالحه: زمانی از این سبک استفاده می شود که افراد بدنبال بدست آوردن تمام خواسته ها و علایق خود نیستند ، یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است.
با پاسخگویی به سوالات پرسشنامه ROCI-II شما می توانید از سبکی را که در حل تعارض با همسر خود به کار می گیرید آشنا شوید.

آزمون های فردی

پرسشنامه کتل:

پرسشنامه کتل یک آزمون روانشناختی است که با پاسخگویی به آن از 16 ویژگی شخصیتی تان مطلع می شوید. این خصیصه ها شخصیتی مواردی مثل میزان اضطراب، میزان سرزندگی، میزان شکاکیت و در مقابل آن میزان زودباوری شما و برخی ویژگی های دیگرتان را می سنجد.

پرسشنامه شخصیتی نئو

پرسشنامه شخصیتی نئو یکی دیگر از آزمونهای روانشناختی است که با پاسخ به سوالات آن از 5 ویژگی خود مطلع می شوید. ویژگی هایی مثل میزان انعطاف پذیری، میزان برون گرایی، میزان روان آزردگی، میزان خوش بینی و موافق بودن و با وجدان و موفق بودن

آزمون تیپ های شخصیتی آیزنگ

با این پرسشنامه می توانید ویژگی هایی مانند برون گرایی – درون گرایی و مشکلات شخصیتی مثل میزان عصبانیت و تنش در موقعیتهای مختلف را بسنجد.

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون3 ( MCMI III)

آزمون میلون یک پرسشنامه خودسنجی برای سنجش شخصیت و سازگاری هیجانی افراد است. این آزمون 24 ویژگی شخصیتی را می سنجد که 14 مقیاس آن به سنجش اختلالات شخصیت می پردازد و 10مقیاس دیگر به سنجش دیگر نشانگان بالینی اشاره دارد.

آزمون مهارت های زندگی

این پرسشنامه میزان توانمندی افراد در هر یک از مهارتهای زندگی را می سنجد. داشتن هریک از این توانایی ها زمینه سازگاری رفتار مثبت و منفی را در افراد فراهم می کند که فرد را قادر می سازد ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد. این مهارتها شامل خودآگاهي، مهارت حل مسئله، مهارت ارتباط های بین فردی، مهارت مشارکت و همکاری، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکر انتقادی، مهارت تفکر خلاق، داشتن هدف در زندگی و داشتن بهداشت و سلامت روان است.