تهران - خيابان سهرودی شمالی - خيابان ميرزايی زينالی - پلاک ۱۵۲

طبقه دوم - واحد ۳ - کلينيک کيهان

تلفن: ۸۸۵۳۳۴۹۸-۰۲۱ و ۸۸۵۳۳۴۹۷-۰۲۱ و ۸۸۵۲۴۷۵۷-۰۲۱
E-mail: kayhanclinic@gmail.com

 

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.