دوره آموزشی آسیب شناسی و روان درمانی به زبان انگلیسی، ویژه افرادی است که قصد ادامه تحصیل یا کار در حوزه روان شناسی در خارج از کشور را دارند. این دوره آموزشی شامل مباحث علامت شناسی، تشخیص و درمان است. به علاوه در این دوره موضوعات پژوهشی داغ علمی روز نیز به صورت سمینار ارائه می شود .
این کلاس ها در قالب دو دوره 16 جلسه ای تحت عناوین آسیب شناسی روانی و روان درمانی برگزار می شود .

سر فصل های آسیب شناسی روانی:
- اختلالات اضطراب
- اختلالات خلق
- اختلالات شخصیت
- اختلالات جنسی
- اختلالات دوران کودکی
- اختلالات وابستگی به مواد
- و تشخیص

سر فصل های روان درمانی:
- رویکرد روان پویشی
- رویکرد مراجع محور
- رویکرد اگزیستانسیالیسم
- رویکرد گشتالت
- رویکرد رفتار درمانی
- رویکرد شناخت درمانی
- رویکرد زوج درمانی
- و رویکرد خانواده درمانی

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.