عصبی بودن، ترس، و نگرانی از جمله واکنش های معمول در میان انسان ها هستند که هر کس آن ها را در مقطعی از زندگی تجربه می کند. در اختلالات اضطرابی، این واکنش های بهنجار به سبب شدت و میزان تأثیرشان در کاهش کارایی شخصی و رضایت از زندگی، به واکنش های نابهنجار تبدیل می شوند و از این رو در کارکرد فردی، شغلی و خانوادگی انسان اختلال ایجاد می کنند. مشکلات اضطرابی با علائمی همراه هستند مانند:
- استرس
- دلشوره
- اضطراب
- ترس از حیوانات
- ترس از مکان های بسته
- ترس از صحبت در جمع
- ترس از ارتفاع
- ترس از خون و جراحت
- ترس از مرگ
افرادی که زندگیشان با این گونه مشکلات مختل شده ، می توانند برای برطرف کردن آن ها از یک متخصص کمک بگیرند

رزرو وقت

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره