وسواس، مشکلی است که با افکار یا رفتاهای تکرار شونده همراه است. افراد درگیر با این مشکل نمی توانند ذهن خود را از پرداختن به بعضی افکار رها سازند، یا نمی توانند از انجام تکراری عمل یا اعمال خاصی خودداری کنند و این امر توانایی آنان را برای انجام فعالیت های روزانه تحت تأثیر قرار می دهد. علائمی مانند:

- شمارش بیش از حد
- چک کردن بیش از حد
- شستشوی زیاد
- وسواس فکری

اگر مشکلات فوق زندگیتان را مختل کرده بهتر است برای رهایی از آنها و بهبود و ارتقاء سطح زندگیتان با یک فرد متخصص مشورت کنید و راهنمایی بگیرید.

رزرو وقت

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره