افراد ممکن است از برخی ویژگی های شخصیتی خویش راضی نباشند، یا حتی در برخی موارد شناخت درستی از ویژگی های شخصیتی خود نداشته باشند
- برون گرایی
- درون گرایی
- اعتماد به نفس پایین
- سازگاری پایین
- انعطاف پذیری کم
- زودرنجی زیاد
- عدم مسئولیت پذیری
- وابستگی
- تردید در انتخاب
برای شناخت بیشتر خویش و برطرف کردن ویژگی های شخصیتی ناخوشایند خود بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید.

رزرو وقت





نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره