پدیده نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است گه نوجوان از خود می پرسد من کیستم؟ باید چگونه زندگی کنم؟ در ارتباط با جنس مخالف و زندگی خانوادگی آتی چه خواهم کرد؟ با کدام باورها و ارزش ها باید زندگی کنم؟
والدین باید در این مرحله به نوجوانشان کمک کنند که خود را بشناسد و به سوألاتش جواب دهد. در غیر این صورت ممکن است نوجوانان با مشکلاتی مثل بزهکاری، اعتیاد، رفتارهای پرخطر، افت تحصیلی، استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی و سردرگمی در انتخاب شغل و رشته روبرو شوند.
اگر فرزند نوجوانی دارید که احساس می کنید به تنهایی نمی توانید او را درگذر از این مرحله راهنمایی کنید از یک متخصص کمک بگیرید.

رزرو وقت

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره