کودکی، دوره شکل گیری شخصیت و الگوهای رفتاری بزرگسالی، و در عین حال دوره آسیب پذیری نسبت به مشکلات مختلف است. مشکلات دوران کودکی در دوگروه برونی سازی و درونی سازی قرار می گیرند. در اختلالات برونی سازی، کودکان به نحوی رفتار می کنند که باعث ناراحتی، مزاحمت یا ایجاد مشکل برای دیگران می شوند. در اختلالات درونی سازی، کودکان بیشتر خود را هدف قرار می دهند و خویشتن را بی ارزش و بی کفایت می دانند
- لجبازی
- کم رویی
- دروغگویی
- پرخاشگری
- مشکل در رابطه با خواهر و برادر
- جیغ و داد و قشقرق
- ناخن جویدن
- شب ادراری
- کندن مو
- اضطراب جدایی
- ترس های شبانه
- ترس از مدرسه
اگرکودک شما از علائم بالا رنج می برد، بهتر است برای برطرف کردن آن از یک متخصص کمک بگیرید

رزرو وقت

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره