برخی از کودکان آرام و قرار ندارند، حتی نمی توانند مدت کوتاه سر جای خود بنشینند، معمولاً والدین از حرف گوش نکردن آن ها بسیار شاکی هستند، نوبت را رعایت نمی کنند، در محیط های رسمی مثل مدرسه و بین فامیل به عنوان بچه های بسیار شیطان شناخته می شوند، توجه و تمرکز ندارند، در انجام تکالیف مدرسه سهل انگاری می کنند.
اگرعلائم فوق را در فرزندتان مشاهده می کنید ، بهتر است با یک متخصص کودک مشورت کنید.

رزرو وقت

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت (الزامی)
 مرد زن

تحصیلات(الزامی)
 زیر دیپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر

ایمیل شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

شرح مختصری از موضوع مشاوره