اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده در قالب دوره ها و کارگاه های آموزشی
هدف:  کاهش میزان شکایات کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش میزان اعمال مقررات انضباطی، افزایش نگرش مثبت کارکنان، افزایش مشارکت کارکنان در برنامه های کاری
راهکار: برنامه های آموزشی صنعتی سازمانی، برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی فردی و خانوادگی کارکنان و مدیران

برنامه های آموزشی صنعتی سازمانی

هدف: افزایش رضایت شغلی کارکنان و مدیران افزایش بهره وری شغلی، كاهش تعارضات‌، ايجاد احساس رضايت، فراهم آوردن زمینه های رشد،توسعه و ابتکار، کاهش استرس های شغلی
راهکار: اجرای کارگاه های آموزشی برای کارکنان سطوح مختلف سازمانی
• اعتماد و نشاط سازمانی
• اصول موفقیت در کار تیمی
• عزت نفس و راهکارهای تقویت آن
• راهبردهای پرورش خلاقیت و تفکر خلاق
• تقویت هوش هیجانی
• حل مسئله
• جرأت مندی
• مهارت مذاکره مؤثر
• مدیریت استرس
• مدیریت زمان
• مسئولیت پذیری
• انتقاد پذیری وتفکر نقاد

برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی فردی و خانوادگی کارکنان و مدیران

هدف: کمک به انتخاب صحیح شریک زندگی، ایجاد روابط صمیمانه و پایدار، کاهش تعارضات زناشویی، آموزش شیوه های تربیتی و رفتاری مطلوب به والدین جهت افزایش میزان شادی رضایت و لذت از زندگی خانوادگی
برنامه ارتقاء سطح سلامت روان خانواده
• آمادگی برای ازدواج
• رابطه زناشویی رضایت بخش
• حل تعارضات خانوادگی
• وفاداری

برنامه های تربیتی
• والدین موفق و شیوه های تربیتی مؤثر
• کنترل رفتارهای آزاردهنده ی کودکان و نوجوانان
• تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
• برقراری ارتباط مؤثر با نوجوانان

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.