هدف: آماده سازی و آشنا کردن والدین، مربیان و معلمان با چالش های دوران کودکی و نوجوانی، بهبود کیفیت زندگی کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان

راهکار: - دوره های آموزشی ویژه کودکان

- دوره های آموزشی ویژه نوجوانان

- دوره های آموزشی ویژه معلمان و والدین

 


دوره های آموزشی ویژه کودکان

دوره پرورش مهارت های آموزشی و یادگیری کودکان

- روش های ایجاد انگیزه و کنجکاوی در کودکان
- پرورش تمرکز و توجه - ارتقاء و پرورش حواس پنجگانه و ادراک
- پرورش خلاقیت
- روش های مطالعه
- بهبود یادگیری از طریق بازی
- راهکارهای مقابله با اضطراب امتحان

دوره پرورش مهارت های فردی و اجتماعی کودکان

- گاهی وقت ها بگو، نه!
- مسئولیت پذیر باش
- استقلال طلبی و ابتکار
- اگر شنونده خوبی باشی دیگران به تو احترام می گذارند
- توانایی هایت را پیدا کن
- اگر یاد بگیری حق خود دفاع کنی می توانی در آینده موفق شوی
- اگر اشتباه کردی عذرخواهی کن
- اگر نمی توانی راستش را بگویی، دروغ هم نگو
- مهارت دوست یابی - کنترل رفتارهای نامطلوب
- پرورش اعتماد به نفس در کودکان
- پرورش مهارت های هیجانی برای آمادگی و پذیرش جدایی والدین


دوره های آموزشی ویژه نوجوانان

دوره پرورش مهارت های فردی و اجتماعی نوجوانان با عنوان نوجوان موفق

- اعتماد به نفس و راهکارهای تقویت آن
- تقویت هوش هیجانی
- جرأت مندی
- دوست یابی
- مدیریت خشم
- مدیریت استرس
- مدیریت زمان
- مهارت خودآگاهی
- مهارت مقابله با هیجانات منفی
- مسئولیت پذیری
- اصول موفقیت در کار تیمی
- راهبردهای پرورش خلاقیت
- مهارت تصمیم گیری
- مهارت حل مسئله
- پرورش مهارت های هیجانی برای آمادگی و پذیرش جدایی والدین

دوره های پرورش مهارت های یادگیری و انتخاب شغل نوجوانان

- آشنایی با دوران بلوغ و ویژگی های جسمانی و روانی آن
- پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان
- بررسی مشکلات شایع تحصیلی نوجوانان
- روش های ایجاد انگیزه وکنجکاوی در نوجوانان
- روش های افزایش تمرکز و توجه
- آموزش مهارت های مطالعه به نوجوانان
- اضطراب امتحان
- آمادگی برای انتخاب رشته و شغل
- تکنیک های موفقیت در کنکور


دوره های آموزشی ویژه معلمان و والدین

دوره های آموزشی خود ارزیابی رفتاری

- مهارت خودآگاهی
- مهارت مقابله با هیجانات منفی
- عزت نفس و راهکارهای تقویت آن
- تقویت هوش هیجانی
- مدیریت خشم
- جرأت مندی
- مهارت مذاکره مؤثر
- مسئولیت پذیری
- اصول موفقیت در کار تیمی
- راهبردهای پرورش خلاقیت
- مهارت تصمیم گیری
- مهارت حل مسئله
- مدیریت استرس
- مدیریت زمان

دوره های آموزشی زندگی خانوادگی

- چگونی ارتباط با جنس مخالف
- مقابله با شکست های عاطفی قبل از ازدواج
- آمادگی پیش از ازدواج
- رابطه زناشویی رضایت بخش
حل تعارضات خانوادگی
- وفاداری

دوره های آموزشی برنامه های تربیتی

- والدین موفق و شیوه های تربیتی مؤثر
- کنترل رفتارهای آزاردهنده ی کودکان
- بررسی مشکلات شایع تحصیلی کودکان
- تربیت جنسی - اختلالات یادگیری
- تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
- برقراری ارتباط با کودکان و نوجوان
- پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان
- بررسی مشکلات شایع تحصیلی نوجوانان
- ایجاد ارتباط سازنده میان معلم و دانش آموز
- ایجاد ارتباط سازنده و مفید والدین و معلمان

هماهنگی جهت همکاری

نام مرکز آموزشی(الزامی)

تلفن شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

وب سایت شما (الزامی)

شرح مختصر در زمینه همکاری