شناخت توانایی ها ؟؟ انتظارات واقع بینانه؟؟

فرزندتان را چقدر می شناسید؟
نقاط قوت و ضعف اش چیست؟
استعداد و توانمندی هایش در چه حیطه هایی است؟
آیا انتظارات شما از او واقع بینانه و متناسب با
توانایی هایش است؟
چگونه می توانید با فرزندتان ارتباطی بهتر
و مؤثرتر برقرار کنید؟
و آیا ازشروع مشکلات رفتاری احتمالی او باخبر هستید تا نسبت به پیشگیری یا
حذف آنها اقدام کنید؟

گروه کودک کیهان با مجموعه آزمون های روان شناختی جهت ارزیابی و کسب آگاهی لازم درباره فرزندتان در کنار شماست
• ارزیابی کارکردهای شناختی کودکان (توجه، تمرکز، حافظه، حل مسئله و ...)
• ارزیابی استعدادها و مهارت های کودکان
• ارزیابی هوش کلامی و عملی کودکان
• ارزیابی توانایی تنظیم هیجانی در کودکان
• ارزیابی استعدادها و رغبت های تحصیلی کودکان در بدو ورود به مدرسه
• تشخیص بیش فعالی
• ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان (لجبازی، پرخاشگری، شب ادراری و ...)

انتظارات و توقعات والدین موفق از فرزندانشان براساس ویژگی ها و توانایی های آنهاست

ثبت نام

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس شما (الزامی)

موضوع کارگاه