بازی یا آموزش
“دستهای کودکان ابزار پرورش هوش آنهاست”   ماریا مونته سوری
کارگاه های آموزشی کودکان:
بازی های اكتشافي - ارتباطي
هدف: پرورش مهارت های کلامی و ارتباطی
راهکار:   - سرگرمی با حروف الفبا و کلمات
- کتاب ها، تصویرها و داستان ها
-   آموزش گوش کردن
-  آواز خواندن و حرکات ریتمیک
-  بازی کردن نقش های اجتماعی
افزایش مهارتهای حرکتی - عملی
هدف: پرورش مهارت های حرکتی ظریف و درشت، هماهنگی حرکات چشم و دست
راهکار: -   ایجاد و تقویت هماهنگی های حرکتی
-   ادراک لمسی
-   ادراک شنیداری
-   ادراک دیداری
- ادراک فاصله
-  ادراک سرعت
کودک باهوش
هدف: پرورش مهارت های شناختی از طریق بازی و از طریق نوروفیدبک
راهکار:  - افزایش توجه وتمرکز
-  درک مفهوم علت و معلول
-  مهارت حل مسئله
-  درک مفاهیم فیزیک پایه
-  افزایش هوش عملی
-  افزایش حافظه دیداری
 کلیه ی کارگاه های آموزشی کودکان در10 جلسه ی یک ساعته برگزار می گردد که 45 دقیقه هر کارگاه، کار با کودک و 15 دقیقه گزارش کارگاه به والدین است.
تعيين سطح و نياز كودك شما به هريك از كارگاه هاي فوق پس از ارزشيابي توسط كارشناسان كيهان مشخص مي شود

ثبت نام

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس شما (الزامی)

موضوع کارگاه