در دوران پر التهابی زندگی می کنیم. طی سالهای اخیر، زندگی خانوادگی و دنیای اطرافمان تغییر بسیار چشمگیری کرده است؛‌ درحالیکه آرزومند روابط قوی و پایدار هستیم، درمورد نحوة ایجاد و حفظ این روابط سردرگم مانده ایم. برخی افراد زیر بار بحران ها و فشارهای روانی مداوم فرسوده شده و توان خود را از دست می دهند، اما عده ای نیز مستحکم و قدرتمند به نظر می رسند و از بحران عبور می کنند. تاب آوری را می توان قابلیت بازگشت به حالت اول با استواری و بنیة بیشتر تعریف کرد؛همچنین فرآیندی است فعال از دوام آوردن، اثبات خود و بالندگی در پاسخ به بحران ها و چالش ها. تاب آوری، مفهومی ارزشمند برای درک این مطلب است که چرا برخی خانواده ها بر اثر ضربه های روانی و رویدادهای ناگوار از هم می پاشند درحالیکه برخی دیگر از خانواده ها بحران را پشت سر می گذارند و حتی قوی تر از قبل می شوند. با توجه به نگرانی وسیع موجود راجع به فروپاشی خانواده، بیش از هر زمان دیگر نیازمند فهم فرآیندهایی هستیم که می توانند تاب آوری خانواده – سخت کوشی برای حفظ روابط را پرورش دهند.

نویسنده این کتاب برمبنای تحقیقات وسیع و تجربه بالینی به شناسایی فرایندهای کلیدی تاب آوری پرداخته تا درمانگران را با آنها آشنا کند و بتواند تاب آوری را هدف قرار داده و زمینه ساز آن باشد. شرح حال های متعدد به خواننده کمک می کند تا نقاط قوت منحصربه فرد در خانواده های متفاوت را دریابد و از آنها به نفع همه اعضای خانواده بهره گیرد. در این کتاب توجه خاصی به کمک به اعضای خانواده شده تا روابط متلاطم خود را از نو بازسازی کنند و نهایت استفاده را از منابع معنوی، فرهنگی، و جامعه ببرند. این کتاب با نشان دادن راههای نیرومند بهره گیری بهینه از روابط خانوادگی - حتی در بدترین زمانها – ابزارهای ضروری را برای خانواده درمانگران، مددکاران اجتماعی، روانشناسان بالینی، روانپزشکان، مشاوران، پرستاران، و سایر حرفه های مرتبط در این حوزه ارائه کرده است.

دکتر فروما والش

دکتر محسن دهقانی- محبوبه خواجه رسولی - سمیه محمدی- مریم عباسی
انتشارات دانژه 1391

تقویت تاب آوری خانواده

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.