درمان شناختی (CT) می کوشد تا پریشانی هیجانی مراجعان را از طریق کمک به آنها برای تشخیص، آزمودن، و تعدیل تفکر تحریف شده و غیر انطباقی خود، بهبود بخشند. رویکرد شناختی در آغاز صرفاً متمرکز بر درمان اختلال افسردگی بود، اما در دو دهة اخیر درمان شناختی برای تعداد بسیار بیشتری از اختلالات مانند اضطراب، هراس، وسواس فکری- عملی، سوءاستفاده از مواد، اختلال استرس پس از سانحه، روانپریشی، اختلالات دوقطبی، اختلال شخصیت، مبتلایان به بیماریهای پزشکی مزمن، کودکان، نوجوانان، و بزرگسالان به کار می رود. در حال حاضر، درمان شناختی مشهورترین و معتبرترین رویکرد در زمینه درمان شناختی- رفتاری (CBT) است.

در این کتاب، 100 نکته و فن کلیدی مربوط به درمان شناختی شرح داده شده است. این نکات، نظریه درمان شناختی و شیوة کار آن را دربرمی گیرد. این کتاب در درجه اول برای دانشجویان رشته روانشناسی و کارآموزان CT / CBT و در درجه دوم برای مشاورانی که به این رویکرد علاقمند هستند، نگاشته شده است.

مایکل نینان – ویندی درایدن

دکتر محسن دهقانی – آناهیتا گنجوی
انتشارات رشد 1387

درمان شناختی (فنون و نکات اصلی)

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.