اختلال نارسایی توجه از مشکلات بزرگی است که درصد قابل توجهی از جمعیت هر کشور به آن مبتلا هستند. پژوهش های فراوان انجام شده در سال های اخیر نشان داده اند که عوامل زیست شناختی و ژنتیکی در به وجود آمدن این نوع اختلال و عوامل زمینه ای از قبیل فقر اقتصادی و فرهنگی و شرایط نادرست زیست محیطی در بروز و شیوع آن مؤثرند. در کتاب حاضر علاوه بر بررسی انواع مختلف اختلال نارسایی توجه، به تأثیرات این اختلال در کودکی و بزرگسالی و نقش آن در بروز مشکلات تحصیلی، شغلی ، اختلافات زناشویی، اعتیاد، طرد و تنهایی پرداخته شده است. این کتاب می تواند مورد استفاده متخصصین و دانشجویان روان پزشکی، روان شناسی و دیگر رشته های علوم رفتاری و خانواده های مبتلایان به این اختلال قرار گیرد.

ترجمه و تألیف دکتر پروین دقیقیان
چاپ اول- پاییز 1389
انتشارات دانژه

درمان نارسایی توجه و تأثیر آن در موفقیت های تحصیلی و جلوگیری از اعتیاد

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.