علیرغم اینکه در قرن شکوفایی علم و تکنولوژی بسر می بریم، و هر لحظه اختراع و اکتشاف جدیدی به ظهور می رسد تا درخدمت فراهم کردن آسایش و رفاه ٱدمی قرار گیرد، با این حال، امروزه فشار روانی به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات روان شناختی بشر مطرح است. چنین به نظر می رسد که تقریباً هرکاری که انجام می دهیم، حتی بسیاری از کارهای لذت بخش، به صورتی بالقوه می توانند ما را ناراحت کنند یا تحت فشار روانی قرار دهند.

این کتاب،‌ درمانی است برای زندگی های توخالی و پر از فشار روانی؛ و شامل مجموعه سرگرمی های آموزشی و فعالیت های بازی گونة خلاقی است که برای کنترل فشار روانی به شما کمک می کنند. اکثر این فعالیت ها به زمان زیادی نیاز ندارند و می توان آنها را به صورت گروهی یا انفرادی انجام داد. این کتاب به دلیل برخورداری از زبانی ساده و قابل فهم، و همچنین نیاز نداشتن به وسایل خاص و گران قیمت برای انجام فعالیت ها، می تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. به دلیل اینکه نویسندة‌ کتاب از پیشگامان صاحب نظر در حوزة رفتار انسانی است و در دانشگاه های مختلف تدریس می کند، کتاب را بر پایة اصول علمی تدوین کرده است، و به همین خاطر روانشناسان و سایر متخصصانی که از فن گروه درمانی استفاده می کنند و یا حتی درمانگران می توانند از این کتاب بهره ببرند.

دکتر رابرت اپستاین

حمیده جعفریزدی- زهره دهقانی
انتشارات رشد 1387

فعالیت های آرامش بخش

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.