دلایل داغدیدگی و اشکال آن بسیار زیاد است، ولی نه زندگی بی تلخی داغ و سوگ میسر است و نه ماندن در سوگ موافق زندگی. به هر حال هم برای سوگواران و داغدیدگان و هم برای اطرافیان و حامیان داغدیده و هم برای مشاوران ، دانستن و عمل کردن به روش ها و شیوه های مواجهه با سوگ ضروری است. کتاب حاضر در چهارده بخش تدوین شده که پس از شرح مراحل داغدیدگی ، انطباق و سازگاری،پذیرش و حمایت، شناخت احساسات، مواجهه با احساسات، در جست و جوی معنا و بالاخره رابطه ها و سیر پیشرفت را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه این کتاب که به نوعی راهنمای برنامه ریزی تمرین در منزل است، می تواند هم مورد استفاده افراد سوگوار هم حامیان و اطرافیان آنها و همچنین مشاوران قرار گیرد.

نویسنده: فیل ریچ
مترجمان: دکتر بدری سادات بهرامی، هورا رهبری
چاپ اول 1389
انتشارات دانژه

مشاوره سوگ

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.