کیفیت و کمیت کارمان را دو عامل مهم تعیین می‌کند: زمان صرف شده برای انجام دادن آن و مقدار انرژی که برای آن به مصرف می‌رسد. اگر از هر یک از این دو، کم داشته باشیم، نمی‌توانیم درستی را در کار روا داریم.

بیشتر مردم از نبود انرژی در زندگی‌های روزانه‌شان شکایت می‌کنند. جوانانی که باید در اوج انرژی باشند، گله‌مندند که به هنگام شب احساس خستگی دارند. زمانی بود که مردم ساعت‌ها راه می‌رفتند و بیش از زندگی امروز ما کار بدنی انجام می‌دادند. با وجود این، در پایان روز سرحال و شاد بودند، خوب می‌خوابیدند و شاداب از خواب بیدار می‌شدند. چه چیزی چنین تغییری را ایجاد کرد؟

انرژی-بالا-می‌رود-و-پایین-می‌آید

شیوه‌ی زندگی ما! فشار روحی، آلودگی محیط زیست، رژیم غذایی نادرست و دیگر چیزها، خراجشان را از سطح انرژی ما گرفته‌اند. هر چند ما نمی‌توانیم آلودگی را به طور فردی مهار کنیم، به طور قطع می‌توانیم عادات غذایی و سطح فشار روحی‌مان را تغییر دهیم.

سعی کنید الگوهای غذایی و استراحتی گوناگون را بیازمایید تا ببینید کدام یک از آنها مناسب سبک کار شماست. خوب است هر رویکردی را، پیش از آن‌که تصمیم بگیرید کدام یک از آنها مناسب شماست، چند روزی امتحان کنید.

با تلفیق درست تغذیه و زمان استراحت مناسب، به زندگی‌تان نیرو بخشید. توجه به این مهم می‌تواند شما را احیا کند و موجب شود که در طی روز احساس نشاط داشته باشید.

 

توصیه پایانی

  • وقتی به سلول‌هایتان به شیوه‌ای درست نیروی دوباره ببخشید، می‌توانید در سراسر روز احساس شادابی و شور کنید.
  • سعی کنید الگوهای غذایی و استراحتی گوناگون را بیازمایید تا ببینید کدام یک از آنها مناسب سبک کار شماست.
  • فشار روحی، آلودگی محیط زیست، رژیم غذایی نادرست و دیگر چیزها، خراجشان را از سطح انرژی ما گرفته‌اند.
  • ما نمی‌توانیم آلودگی را به طور فردی مهار کنیم، ولی می‌توانیم عادات غذایی و سطح فشار روحی‌مان را تغییر دهیم.

 

 

واژگان کلیدی: شاد زیستن، انرژی

منبع: کتاب نردبان زندگی/ تألیف: تانوشری پادر/ ترجمه: مینا اعظامی

تهیه و تنظیم: مرضیه اسماعیلیان (روانشناس بالینی کودک و نوجوان)

 

راه‌های شاد زیستن – انرژی بالا می‌رود و پایین می‌آید
دسته بندی شده در:        

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.