یکی از حالات شخصیتی کودک درون، سربه‌راه بودن آن است و یا به نوعی فرمانبرداری محض، تبعیت بیش از حد، چشم و بله قربان گفتن پی‌درپی و تمکین کردن‌های مکرر اوست. کودک درون سربه‌راه، پر از ترس است، ترس از تأیید نشدن، ترک شدن، طرد نشدن. او می‌خواهد دیگران به هر قیمتی دوستش بدارند. از این‌رو حاضر است محبت را گدایی کند. پس در هر محیطی که قرار می‌گیرد، به‌سرعت همرنگ با جماعت اطراف خود می‌شود و رنگ و شکل عوض می‌کند. کودک درون سربه‌راه علاقه‌ای شدید به متابعت از اطرافیان دارد و به‌ظاهر مهربان و دوست‌داشتنی است؛ اما زمانی‌که ناراحت و معترض است، خودخوری می‌کند، از درون به خود حمله می‌کند و ضربه می‌زند، از هرگونه درگیری برای گرفتن حق خود منصرف می‌شود و می‌خواهد هرچه زودتر مسائل حل‌و فصل بشود و حاضر است امتیازات لازم را بدهد. قدرت اعتراض نیز ندارد. ضرر این کودک بیش از امتیازات اوست. پس برای یک زندگی پرتحرک و گاهی همراه با خطرپذیری به این حالت از این بخش روانی نیازی ندارید و بهتر است این کودک مهرطلب را در سه حوزه‌ی اندیشه، احساسات و رفتار شناسایی و به مرور این ویژگی‌ها را در خود کمرنگ کنید. این کار باعث می‌شود به حقوق قانونی و انسانی خود در زندگی دست نیابید.

 اشکال-مختلف-کودک-درون---کودک-سربه‌راه

توصیه پایانی

فهرستی از حالات و نشانه‌های کودک درون سربه‌راه را در خود شناسایی و به مرور با آنها مبارزه کنید. از خود بپرسید:

  • در مقابل چه کسی و با چه افرادی حس مطیع بودن به تو دست می‌دهد؟
  • احساس می‌کنی از کدام دسته از حقوق خود به خاطر دیگران می‌گذری؟
  • بعد از این‌که از حق خود می‌گذری، چه احساساتی در تو به وجود می‌آید؟

 

واژگان کلیدی: کودک درون سربه‌راه

منبع: کتاب آشتی با کودک درون/ تألیف: دکتر علی شمیسا

تهیه و تنظیم: مرضیه اسماعیلیان (روانشناس بالینی کودک و نوجوان)

اشکال مختلف کودک درون – کودک درون سربه‌راه
دسته بندی شده در:        

فرستادن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.