با متخصصان ما آشنا شوید

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کیهان مفتخر است که در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی به هموطنان عزیز با اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر ایران همکاری دارد.

مريم فکري

فردي ، کودک و نوجوان

طرحواره درمانگر

فائزه قدمي

فردي

درمانگر فردي _ بزرگسال
رويکرد درماني  روان‌پويشي
الهه درخشان

فردي

درمانگر شناختي رفتاري 
درمان سوگ
مداخله در خودکشي
مشکلات عزت نفس 
کمال‌گرايي و اهمال‌کاري

زهرا روحي‌پور

فردي

طرح‌واره درمانگر 
نوجوان - فردي بزرگسال -  پيش از ازدواج

زهرا نجار

فردي

درمانگر پويشي 

اميرحسين ارفع رحيميان

فردي

طرحواره درمانگر
درمانگر متمرکز بر هيجان
تحت سوپرويژن

دکتر علي خطيبي

فردي

درمان رفتاري-شناختي
روان-ترکيبي (سايکوسنتز)

دکتر عاطفه نظري اول

کودک و نوجوان

بازي درمانگر اختلالات دروني سازي و بروني سازي با رويکردهاي CCPT - CPRT- CBT 
درمانگر شناختي رفتاري اختلالات اضطرابي و افسردگي دوران نوجواني
آموزش فرزند پروري به والدين، مشکلات ارتباطي والد نوجوان

دکتر احسان نيک منش

فردي

درمان اختلالات فردي (اختلالات خلقي و اضطرابي) با رويکرد شناختي رفتاري (CBT)
زوج درماني با رويکرد شناختي رفتاري (CBCT)
خانواده درماني با رويکرد بوئني (درمان نظام هاي خانوادگي)
مشاوره ازدواج

احمد عسگري‌زاده

فردي

روان‌درماني بين‌فردي
درمان مبتني بر منتاليزيشن
درمان شناختي‌رفتاري

سامان شهيدنورايي

فردي

درمانگر فردي – بزرگسال
روابط ابژه؛ مشکلات اضطراب، وسواس و عزت‌نفس

آيشا صديقي

کودک و نوجوان

رواندرمانگر کودک و نوجوان با رويکرد شناختي- رفتاري و رويکرد آگاه به آسيب 
 (trauma-informed therapist)

دکتر زهرا بابايي

فردي

شناختي رفتاري
درمان متمرکز بر هيجان

نوشين انصاري فر

فردي

روانپويشي و ذهني سازي  
حيطه فعاليت: 
اختلالات خلقي؛ اضطرابي؛ مشکلات ارتباطي؛ مشکلات رفتاري

دکتر مرتضي دلاورپور

فردي

طرحواره درماني
درمان مبتني بر پذيرش و تعهد

دکتر زينب تاجريان

فردي

دکتر نگين کاظمي

فردي

روان‌درماني فردي بزرگسال
رويکرد: درمان شناختي رفتاري و طرحواره درماني

مريم رزاقي

فردي

درمان شناختي رفتاري
مدتراپي